Polityka prywatności

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych — kościelnymi i cywilnymi, jak również zgodnie z prawem prasowym czy autorskim. Dane przetwarzane są w związku z działalnością Parafii, a wynika to z zadań własnych Kościoła Katolickiego.

Strona parafialna https://farapleszew.pl/ może inspirować do podania przez Państwa danych osobowych. Także dla poprawnego działania serwis internetowy może wymagać automatycznego przetwarzania Państwa danych. Na portalu opublikowane są dane o osobach, wśród których mogli znaleźć się również Państwo. Poniżej zostały przedstawione informacje, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe w poszczególnych przypadkach.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z publikacjami na stronie farapleszew.pl jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie. 

Dane do kontaktu:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
plac Kościelny 5
63-300 Pleszew
tel. 691 842 812  
e-mail: farapleszew@gmail.com

Zapytania i wnioski 

Jeżeli podane informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych przed złożeniem wniosku lub skargi. Dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania od administratora informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), a w niektórych przypadkach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zasady przetwarzania poszczególnych danych osobowych

Opis przetwarzania danych osobowych w związku z:

  1. wzajemnymi kontaktami w nawiązanej współpracy,
  2. składaniem podań o pracę,
  3. monitoringiem wizyjnym,
  4. kontaktem i kierowanymi przez Państwa zapytaniami,
  5. uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Parafię,
  6. automatycznym przetwarzaniem danych przy użyciu strony internetowej.

1) Wzajemne kontakty w nawiązanej współpracy

Zawiązując współpracę możemy zbierać dane niezbędne do zawarcia umowy oraz dane kontaktowe do Państwa jako przedstawicieli naszych partnerów. Podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a jeśli nie dążymy do zawarcia umowy, podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu… lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na efektywnym komunikowaniu się z naszymi partnerami.

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w sytuacji komunikowania się tą drogą, 2) podmioty obsługujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 3) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 4) podmioty świadczące usługi księgowe oraz 5) podmioty świadczące usługi prawne.

Państwa dane będą przechowywane do momentu wykonania umowy lub zakończenia współpracy. Państwa dane możemy zachować bezterminowo, jeśli stwierdzimy, że chcielibyśmy skontaktować się z Państwem w przyszłości. Możemy to zrobić zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na docieraniu z ofertą współpracy do wybranych osób (w tym ze względu na wcześniejsze kontakty). Jeśli chcieliby Państwo byśmy mimo wszystko usunęli Państwa dane, prosimy o wyrażenie w tej sprawie sprzeciwu.

2) Podania o pracę

Informujemy, że nie zbieramy i nie przechowujemy danych osobowych poza prowadzonymi przez nas rekrutacjami. — Wyjątkiem są sytuacje, gdy sami o to Państwa poprosimy. W związku z tym nie odpowiadamy na przesłane listy oraz niezwłocznie niszczymy składane poza rekrutacjami listy motywacyjne, CV i inne dokumenty. Tego rodzaju podania traktujemy jak zwykły kontakt opisany w punkcie 4.

3) Monitoring wizyjny

Wokół budynków zajmowanych przez Parafię jest zainstalowany system monitoringu, który rejestruje wizerunek, inne cechy charakterystyczne, a także czas przebywania w obszarze monitorowanym.

Dane z monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych są: 1) podmioty serwisujące system monitoringu, 2) osoby, które mają interes w uzyskaniu danych (np. poszkodowani w wyniku zdarzenia mającego miejsce w budynku archiwum).

Państwa dane przetwarzamy przez 30 dni od zarejestrowania obrazu.

4) Kontakt i przyjmowanie zapytań

Na stronie internetowej podane są informacje o sposobach kontaktu. Jeżeli zdecydują się Państwo korzystać w tym celu z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, administrator będzie przetwarzał podane przez Państwa dane osobowe. W takim przypadku administrator będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pismo. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby w zakresie przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym powiadomieni.

W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi prawne.

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później — w wybranych przypadkach — mogą być zarchiwizowane.

5) Wydarzenia organizowane przez Parafię

W trakcie organizowanych wydarzeń możemy wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, które służyć będą udokumentowaniu wydarzenia i zrelacjonowaniu jego przebiegu. Uczestnictwo w wydarzeniu traktowane będzie jako zgoda lub brak sprzeciwu wobec rejestracji. W przypadku wydarzeń o charakterze publicznym nie zbieramy danych osobowych przypadkowych uczestników wydarzeń, a powyższe działania podejmujemy na podstawie prawa prasowego i autorskiego.

Uczestnictwo w wydarzeniu ma charakter zgody na powyższe działania. Na jej podstawie relacjonujemy wydarzenia na naszych stronach internetowych oraz w innych publikacjach. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Państwa wizerunek znajdował się na naszej stornie, prosimy o zgłoszenie nam tego, a my usuniemy wskazaną publikację.

W przypadku wydarzeń o charakterze zamkniętym możemy dodatkowo zbierać dane osobowe w postaci wizerunku połączonego z innymi danymi. Możemy też tworzyć i posługiwać się listami gości. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo powyższemu, to prosimy o rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu.

Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu udokumentowania wydarzenia i ewentualnie zrelacjonowania jego przebiegu na naszych stronach internetowych. Podstawą zbierania dokumentacji, tak samo jak zbierania listy obecności, jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ustaleniu tożsamości osób korzystających z naszej oferty i kontroli wejść na zamknięte wydarzenia.

Podstawą dla ewentualnej publikacji na stronach internetowych jest Państwa zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu oraz 2) podmioty serwisujące systemy informatyczne administratora. W przypadku publikacji na stronie internetowej są nimi również wszyscy użytkownicy naszych stron.

6) Automatyczne przetwarzanie danych przy użyciu strony internetowej

Przetwarzamy dane osobowe w celu poprawnego uruchamiania funkcjonalności strony oraz prowadzenia anonimowej statystyki. 

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W szczególnych przypadkach — po poinformowaniu o takiej zmianie — możemy przetwarzać Państwa dane na innej podstawie.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez Parafię treści i nie wchodzić z nimi w interakcję. W ten sposób zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody.

W każdym przypadku odbiorcą danych jest serwis, z którego Państwo korzystają. Dane będą przechowywyane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie. Mogą to Państwo zrobić poprzez rezygnację z subskrypcji umieszczanych przez Parafię treści i z wchodzenia z nimi w interakcję. Mogą Państwo wykorzystać też dostępne w poszczególnych serwisach narzędzia. Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane przez administratorów serwisów niezależnie od naszych decyzji, na zasadach opisanych w regulaminach tych serwisów.