Sakramenty

Chrzest św.

Sakramentu chrztu św. udzielamy podczas Mszy św. Zapraszamy do biura parafialnego z dokumentami.

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu św.
 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych* (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy mieszka poza terenem parafii)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

* Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne. Chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, bierzmowani, którzy przyjęli już sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

Eucharystia

Niedziela: 6:30, 8:00, 9:30 (Msza św. z młodymi), 11:00 (Msza św. z dziećmi), 12.15, 18:30 (Msza św., gdzie szukamy „klimatu”).

Poniedziałek-sobota: 7:00, 8:00, 18.30.

I Komunia św. w naszej parafii udzielana jest w drugą niedzielę maja. Szczegółowe informacje u kapłanów.

Wykaz dokumentów potrzebnych do I Komunii św.
 • metryka chrztu dziecka
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy mieszka poza terenem parafii)

Bierzmowanie

Plan przygotowań do bierzmowania podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych. Szczegółowe informacje u kapłanów.

Wykaz dokumentów potrzebnych do bierzmowania
 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy mieszka poza terenem parafii)

Pokuta i pojednanie

Spowiedź św. 15 minut przed Mszą św. lub po osobistym kontakcie z kapłanami. W trakcie Mszy św. spowiedź w Kaplicy Adoracji.

Kapłaństwo

Duszpasterstwa Powołań Diecezji Kaliskiej
www.powolaniakalisz.pl

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia w Seminarium Duchownym

Czujesz, że Pan Cię powołuje, ale co dalej?

 • własnoręcznie napisany życiorys i prośba o przyjęcie do Seminarium skierowana do Księdza Biskupa
 • opinia ks. Proboszcza i Katechety
 • metryka chrztu z wpisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne
 • zdjęcie o wymiarach 37×52 mm wykonane na jasnym tle
 • zaświadczenie o niekaralności z Sądu Okręgowego

Więcej informacji na stronie Duszpasterstwo Powołań Diecezji Kaliskiej

Małżeństwo

Duszpasterskie rozmowy z narzeczonymi po umówieniu się – kontakt z ks. Łukaszem.
Rejonowa Poradnia Rodzinna znajduje się przy parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie – zapisy i szczegóły na stronie drdk.pl.
Katechezy przedślubne odbywają się również w naszej parafii. Terminy, pytania i zapisy poprzez stronę drdk.pl.

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego

Dokumenty, które należy przygotować na rozmowy duszpasterskie*:

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 6 miesięcy ważności),
 • dowód osobisty,
 • ostatnie świadectwo z religii,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nauki przedmałżeńskie**),
 • poradnictwo życia rodzinnego**,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • zgoda z parafii (w przypadku, gdy narzeczony i narzeczona nie mieszkają na terenie parafii).

* – metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.
** – Poradnia Rodzinna i katechezy przedmałżeńskie organizuje w całej diecezji kaliskiej Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej. Szczegóły, zapisy i wszelkie informacje na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej www.drdk.pl.

Namaszczenie chorych

 • comiesięczne odwiedziny chorych w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00 (zapisy w biurze parafialnym)
 • kapelan szpitala ks. Michał Korach tel. 666 359 982.