Pogrzeb

Załatwianie formalności związanych z pochówkiem bliskich zmarłych

Wymagane dokumenty

  • akt zgonu (oryginał do wglądu),
  • karta zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza (jeśli pochówek odbywa się na cmentarzu parafialnym),
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
  • zgoda z parafii zamieszkania, jeśli zmarły zamieszkiwał teren innej parafii.